Wikipedia:Administrators

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།No admins currently.

ད་ལྟའི་དོ་དམ་མི་སྣ་(༠) :

ཁོངས་མི། ནུས་ཤུགས།
དོ་དམ་མི་སྣ་ གཙོ་བོའི་མ་ལག་ གསར་བསྐྲུན།
Viskonsas (ངའི་བྱས་རྗེས།)    
"https://bo.bywiki.com/w/index.php?title=Wikipedia:Administrators&oldid=128031"ལས་སླར་རྙེད་སོང།